Historický časopis 02/2013
Revue o dejinách spoločnosti

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

208

Rok vydania

2013

Hmotnosť

350,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

K o n e č n ý, Martin: Byzantská ríša a Antiochijské kniežatstvo za vlády Jána II. Komnena (1118 – 1143)  207
H u d á č e k, Pavol: Právne postavenie vdovy v stredovekom Uhorsku do roku 1222 a otázka venného  227
G á l i k, Zdenko: Dejiny Hlohovca po páde Veľkej Moravy do roku 1275 s osobitným zreteľom na polohu hradu Szolgagyőr  263
P u t í k, Daniel: Slovenští Židé v ghettu Terezín (1944 – 1945)  289
Č e r n á k, Tomáš: Viliam Široký a Július Ďuriš – Rodinný pôvod, sociálne pomery a začiatky pôsobenia v komunistickom hnutí  313

 

Rozhľady

R o u p a, Michal – K u s e n d o v á, Dagmar: Historická podmienenosť regionálnych demografických rozdielov na Slovensku  343

 

Materiály

Z a u š k o v á, Ľubica – M i d r i a k, Rudolf – K r a j č o v i č, Vladimír: Novodobé pustnutie kultúrnej poľnohospodárskej krajiny Slovenska v historickom kontexte  377

 

Diskusia

N o v á k, Jozef: Mestotvorný proces Bratislavy sa naozaj zavŕšil na území Podhradia  391

 

R e c e n z i e

Š v o r c, Peter et al.: Veľká doba a jej dôsledky : Prešov v 20. rokoch 20. storočia (Gabriela Dudeková)  395
R o k o s k ý, Jaroslav: Rudolf Beran a jeho doba : Vzestup a pád agrární strany (Roman Holec)  397
M a c h, Alexander: Z ďalekých ciest (Anton Hruboň)  400
M e r v a r t, Jan: Naděje a iluze: Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let (Adam Hudek)  404

 

Glosy  408

 

Kronika  415