Historický časopis 02/1997
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

200

Rok vydania

1997

Hmotnosť

320,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

P e r n i š, Jaroslav: Karol Róbert z Anjou a jeho manželky  177

H a r a k s i m, Ľudovít: Užhorodská únia a východné Slovensko  193

S o j k o v á, Zdenka: Obrana proti hrozbe dualismu roku 1850 v politické publicistice Ľudovíta Štúra   207

Č i e r n a-L a n t a y o v á, Dagmar: Predstavy slovenskej politiky a realita vo vzťahu so Sovietskym zväzom (január – júl 1940)  249

P e š e k, Jan: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v začiatkoch totality (1948 – 1953)   271

 

Rozhľady

M é s á r o š, Július: Maďarizácia a asimilácia v Uhorsku od konca 18. storočia do roku 1918   295

 

Materiály

G r e x a, Ján: Olympijské hnutie na Slovensku a jeho kontinuita   305

 

Archív

R y c h l í k, Jan: Z neznámych zápiskov Alexandra Macha   317

 

Recenzie

T i b e n s k ý, J.: Poctivá obec budmerická. Každodenný život slovenskej dediny na konci feudálnej éry (P. Horváth)   336

M ú d r a, D.: Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch – Musikalische Klassik in der Slowakei in Zeitdokumenten (E. Kowalská)   342

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   345