Historický časopis 03/1997
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

1997

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

H a r a k s i m, Ľudovít: Historické dielo Daniela Rapanta  377

O s l a n s k ý, František: O písomných prameňoch k cirkevným majetkom na Slovensku v stredoveku   388

F r i m m o v á, Eva: Inkunábuly z hľadiska výskumu dejín knižnej kultúry na Slovensku   401

V i d ň a n s k y j, Stepan: Ukrajina a ukrajinská otázka v politike Česko-Slovenska v rokoch 1918 – 1948   420

N ě m e č e k, Jan: Slovensko-polské vztahy v předvečer druhé světové války   440

H r a d s k á, Katarína: Deportácie slovenských Židov v rokoch 1944 – 1945 so zreteľom na transporty do Terezína   455

P e t r u f, Pavol: Francúzska diplomacia a niektoré aspekty volieb roku 1946 v Česko-Slovensku   472

 

Rozhľady

Š u c h o v á, Xenia: Zavedenie krajinského zriadenia na Slovensku roku 1928: kompetencie a prvé rozpočty   487

 

Materiály

T i l k o v s z k y, Loránt: K dejinám budapeštianskych slovenských a českých spolkov   510

 

Recenzie

S k i l l i n g, H. G.: Against Current, 1882–1914; S k i 11 i n g, H. G.: Proti proudu 1882–1914 (D. Kovač)   527

V a l e n t, Т. – C h o v a n c o v á, J.: Kapitoly z dejín filozofie (Ľ. Turčan)   529

J á n o s i, M.: Törvényalkotás a korai Árpad-Korban (V. Múcska)   531

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA