Historický časopis 06/1992
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

120

Rok vydania

1992

Hmotnosť

200,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

M r v a, Ivan: Daňové zaťaženie slovenských stolíc na sklonku 17. storočia a jeho dôsledky   649

F r e m a l, Karol: Protifašistický odboj Československej sociálnodemokratickej strany robotníkov na Slovensku v rokoch 1939 – 1944   664

Š t a i g l, Jan: Vojenskopolitické a vojenskostrategické postavení Slovenska po ukončení druhé světové války (1945 – 1946)   676

 

Rozhľady

K i r s c h b a u m, Stanislav J.: Andrej Hlinka ako politik v prvej ČSR   694

J e l i n e k, Yeshayahu A.: Historiografia o Slovensku v Izraeli   707

 

Archív

A l e x a n d e r, Manfred: Proces s Vojtechom Tukom zo spravodajstva nemeckého konzulátu v Bratislave (Dokumentačné prílohy)   714

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   731