Historický časopis 01/1996
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

160

Rok vydania

1996

Hmotnosť

274,00g

Formát

165x240

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

K o m o r a, Pavol: Milenárne oslavy v Uhorsku roku 1896 a ich vnímanie v slovenskom prostredí   3

S г o k a, A. Stanislaw: Z dejín manželskej politiky Ľudovíta Veľkého v druhej polovici 14. storočia   17

P e t r u f, Pavol: Obraz Francúzska v slovenskej tlači v rokoch 1939 – 1942   27

P e š e k, Jan: „Katolícka akcia“ na Slovensku roku 1949   47

B a r n o v s k ý, Michal: K otázke takzvaného ukrajinského buržoázneho nacionalizmu na Slovensku   64

V a r i n s k ý, Vladimír: Nútené práce na Slovensku v rokoch 1945 – 1953   83

 

Rozhľady

T ó t h, István György: Latinčina ako hovorená reč v Uhorsku v 17. a 18. storočí so zreteľom na Slovensko   102

 

Materialy

V o z á r, Jozef: Sociálna štruktúra obyvateľstva banských oblastí Slovenska v 16. – 18. storočí   114

 

Recenzie

K i r s c h b a u m, S. J.: History of Slovakia. The Strugle for Survival (Ľ. Lipták)  126

G a š p a r í k o v á-H o r á k o v á, A.: U Masarykovcov. Spomienky osobnej archivárky T. G. Masaryka (X. Šuchová)   128

S o p k o, J.: Kroniky stredovekého Slovenska (V. Čičaj)   130

Bürgerliche Wohnkultur des Fin de Siѐcle in Ungarn (R. Holec)   132

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   135