Historický časopis 01/2012
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

190

Rok vydania

2012

Hmotnosť

315,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

B a b i c, Marek: Verejné staviteľstvo v neskoroantickom Ríme ako médium politickej propagandy 5
K o w a l s k á, Eva: „...títo malomešťania na niečo také ešte nedorástli...“ Kasína v Modre - neznáma súčasť kasínového hnutia a procesu „národného prebúdzania“  23
B u č k a, Peter: Telesná výchova a šport v období 1. Slovenskej republiky 33
I b e r l, Kateřina: Několik poznámek k ruské pravoslavné obci v Bratislavě v letech 1924-1945 v kontextu podmínek ruského exilu  49
S o r b y, Karol: Egypt v siločiarach veľmocenskej politiky v polovici 60. rokov 20. storočia ... 77

 

Rozhľady

V a š š, Martin: Národohospodári Imrich Karvaš – Peter Zaťko a slovenská otázka v tridsiatych rokoch 20. storočia  99

 

Archív

S c h v a r c, Michal – S c h r i f f l, David: „Vec: Československo.“ Neznáma správa Wernera Göttscha o okolnostiach vzniku Slovenského štátu  115

 

Diskusia

K r a t o c h v í l, Viliam: Staronové druhy narácií v didakticko-historických textoch  141

 

R e c e n z i e

S r o k a, Andrej Stanislav: Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Małopolska (Pavol Hudáček)  149
W i n i w a r t e r, Verena - K n o l l, Martin: Umweltgeschichte; U e k ö t t e r, Frank: Umweltgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert (Roman Holec)  154
Š u c h o v á, Xénia: Idea československého štátu na Slovensku 1918 – 1939 (Bohumila Ferenčuhová) 158

 

Glosy 162

 

Kronika 173

 

Obhájené práce  185