Historický časopis 02/2002
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

175

Rok vydania

2002

Hmotnosť

285,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

B a r t l, Július: Problém integrácie a dezintegrácie v stredoeurópskom priestore pred vznikom habsburskej monarchie roku 1526   209

K u š n i r á k o v á, Ingrid: Arcibratstvo svätého Štefana v Bratislave a jeho činnosť   225

V y v í j a l o v á, Mária: Juraj Lesák pri vzniku Prešpurských novín   237

H e r t e l, Maroš: Činnosť profesora Vojtecha Tuku pred jeho vstupom do Slovenskej ľudovej strany roku 1922   257

P e š e k, Jan: Československo-vatikánske rokovania: od prelomu rokov 1977 – 1978 do pádu komunistického režimu   280

 

Materiály

K a t u n i n e c, Milan: Združenie slovenských odborových organizácií (1923 – 1938)   307

 

Archív

R y c h l í k, Jan: Vývoj na Slovensku po druhej svetovej vojne v správach bulharského konzulátu v Bratislave   323

 

Recenzie

B a r t l, J. – D v o ř á k o v á, D. – L u k a č k a, J.: Prvý cisár na uhorskom tróne. Slovensko v čase polstoročnej vlády uhorského, českého, lombardského a nemeckého kráľa a rímskeho cisára Žigmunda Luxemburského, syna Karola IV. (E. Frimmová)   345

P r o k š, P.: Československo a Západ 1945–1948 (Vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británií a Francií 1945–1948) (P. Petruf)   348

B a k k e, E: Doomed to Failure? The Czechoslovak Nation Project and the Slovak Autonomist Reaction 1918–1938 (M. Zemko)   350

C l a r k, C.: The Soviet Novel. History as Ritual (M. Zavacká)  355

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   357