Historický časopis 01/1993
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

112

Rok vydania

1993

Hmotnosť

192,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

D v o ř á k o v á, Daniela: Stiborovci v Uhorsku   3

Ď u r k o v á, Mária: Sídliskové pomery na Vigľašskom panstve do začiatku 16. storočia  23

H a l l o n, Ľudovít: Vývoj technickej základne priemyslu na Slovensku v rokoch 1924 – 1930  36

K á z m е г о v á, Ľubica: Československá strana národnosocialistická na Slovensku v rokoch 1919 – 1929   50

 

Rozhľady

G á l i k, Marián: Exotické a tvorivé v európskom kultúrnom okruhu   60

 

Materiály

H o r v á t h, Pavel: Svetskí členovia Slovenského učeného tovarišstva   69

 

Archív

R y c h l í k, Jan: Memorandum R. W. Setona-Watsona o postavení maďarskej menšiny na Slovensku z roku 1928   76

 

Recenzie

K ó n y a, P.: Krvavý súd (I. Mrva)   90

S c h ö d l, G.: Kroatische Nationalpolitik und Jugoslavenstvo (M. Krajčovič)   91

Cífer (Vlastivedná monografia) (P. Horváth)   93

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   95