Historický časopis 02/1993
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

120

Rok vydania

1993

Hmotnosť

200,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

O s l a n s k ý, František: Cirkev v stredovekej Bratislave   113

F e r e n č u h o v á, Bohumila: Briandov plán Európskej federálnej únie a Československo: vláda, paneurópske hnutie, verejná mienka   123

S t a n i s l a v, Ján: Vojenskopolitické otázky spojeneckej pomoci pripravovanému povstaniu na čs. území v rokoch 1942 – 1944 do vypuknutia SNP   143

 

Rozhľady

N a g a j o, Susumu: Pobyt Milana Rastislava Štefánika v Japonsku (jeseň 1918)   161

 

Materiály

S p i e s z, Anton: Kuriálne dediny v časoch urbárskej regulácie Márie Terézie   171

 

Archív 

R o s e n b a u m, Karol: Denník Karola Alexandra Modrániho z čias slovenského povstania v roku 1848 –1849  188

 

Recenzie

Š p i e s z, A.: Dejiny Slovenska na ceste k sebauvedomeniu (J. Bartl)   200

F ü g e d i, E.: A Közepkori Magyarország Történeti Demografiája (R. Marsina)   202

Stredná a juhovýchodná Európa. Sondy do vývoja v štyridsiatych rokoch (M. Barnovský – I. Kamenec)   204

P a t o č k a, J.: Kacířské eseje o filosofii (D. Kováč)   206

K o r i n m a n, M.: L'Allemagne vue ďailleurs (P. Petruf)   208

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   211