Historický časopis 04/1998
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

212

Rok vydania

1998

Hmotnosť

348,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

G r a u s, Igor: Špitál svätej Alžbety ako predmet zápasu Banskej Bystrice s Turzovsko-Fuggerovským mediarskym podnikom v prvej polovici 16. storočia   557

D e á k, Ladislav: Zjednotenie maďarských opozičných strán roku 1936 na Slovensku   579

H r a d s k á, Katarína: Nemeckí poradcovia na Slovensku a ich činnosť  589

M a r j i n a, Valentina V.: Sovietski a československí komunisti na prahu mieru: vypracovanie spoločného politického algoritmu v rokoch 1944 – 1945   607

L o n d á k o v á, Elena: K problematike slovenského (poľnohospodárskeho) školstva na prahu šesťdesiatych rokov   631

 

Rozhľady

Ž e ň u c h, Peter: Cirkevná slovančina vo východoslovenskom kultúrno-historickom a jazykovom priestore   649

 

Materiály

L u k e š, Michal: Cesta k amnestii Vojtecha Tuky   663

 

Recenzie

Lexikon svetových dejín (P. Horváth)   673

H o l e c, R.: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť (P. Švorc)   677

Kapitoly z dejín sociálnej demokracie na Slovensku (J. Pešek)   679

S o r b y, K.: Egyptská revolúcia 1952 (P. Petruf)   681

Vostočnaja Jevropa v dokumentoch rossijskich archivov 1944–1953 gg. Tom I. (M. Bamovský)   683

T i š k o v, V.  A.: Očerki teorii i politiki etničnosti v Rossii (A. Sič)   686

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA  688 

 

Historiografia na Slovensku 1996 (Alžbeta Sedliaková)   713