Historick? ?asopis 05/2010
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

154

Rok vydania

2010

Hmotnosť

256,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

D v o ? ? k o v ?, Daniela: The Chronicle of Ulrich Richental as an Exceptional Source for the History of Slovakia  3

H o l l ?, Karol: The negation of event history and historical optimism: the historical ideology of Svetoz?r Hurban Vajansk? (1881 ? 1897)  23

M i c h e l a, Miroslav: Plans for Slovak autonomy in Hungarian politics 1918 ? 1920 53

K l a m k o v ?, Hana: The Universality of Anti-Semitism and the Uniqueness of the Holocaust: Slovakia as a Case Study  83

K o v ? ?, Du?an: The Transformation of the Slovak Academy of Sciences in the period 1989 ? 1993 109

 

R e v i e w s

D a n g l, Vojtech: Under the Banner of Emperor and King (Milan Podrimavsk?)  139

M i c h e l a, Miroslav: Under the slogan of integrity (Maro? Hertel)  142

S e g e ?, Du?an: The Slovak Cross in the Politics of the Polish Eagle (Dagmar ?ierna-Lantayov?)  144

L o n d ? k, Miroslav ? S i k o r a, Stanislav et al.: The Year 1968 and its Place in our History (Vladim?r Varinsk?) 148