Historický časopis 05/2010
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

154

Rok vydania

2010

Hmotnosť

256,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

D v o ř á k o v á, Daniela: The Chronicle of Ulrich Richental as an Exceptional Source for the History of Slovakia  3

H o l l ý, Karol: The negation of event history and historical optimism: the historical ideology of Svetozár Hurban Vajanský (1881 – 1897)  23

M i c h e l a, Miroslav: Plans for Slovak autonomy in Hungarian politics 1918 – 1920 53

K l a m k o v á, Hana: The Universality of Anti-Semitism and the Uniqueness of the Holocaust: Slovakia as a Case Study  83

K o v á č, Dušan: The Transformation of the Slovak Academy of Sciences in the period 1989 – 1993 109

 

R e v i e w s

D a n g l, Vojtech: Under the Banner of Emperor and King (Milan Podrimavský)  139

M i c h e l a, Miroslav: Under the slogan of integrity (Maroš Hertel)  142

S e g e š, Dušan: The Slovak Cross in the Politics of the Polish Eagle (Dagmar Čierna-Lantayová)  144

L o n d á k, Miroslav – S i k o r a, Stanislav et al.: The Year 1968 and its Place in our History (Vladimír Varinský) 148