Historick? ?asopis 05/2009
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

140

Rok vydania

2009

Hmotnosť

234,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

O s l a n s k ?, Franti?ek: European Written Sources on the Counterfeiting of Coins in the Middle Ages  3

M a c h o, Peter: R?zus? Odkaz M?tvych and the Perception of Violence in Inter-Confessional Relations  15

? i e r n a - L a n t a y o v ?, Dagmar: The Slavonic Ideas and Political Variations in the Relationship of the Slovaks to Moscow (1934 ? 1949)  41

H o l e c, Roman: The former Czar of Bulgaria Ferdinand and Slovakia (1939 ? 1944) 75

L o n d ? k, Miroslav: The end of Economic Reform in 1960s Czechoslovakia and Slovakia 105

 

R e v i e w s

K o w a l s k ?, Eva ? K a n t e k, Karol: A Hungarian Rapsody or the tragic story of the enlightenment intellectual Jozef Hajn?czy (Du?an ?kvarna)  127

K o v ? ?, Du?an et al.: The First World War 1914 ? 1918 (Milan Zemko)  130

Review of Monographs from the History Institute of the Slovak Academy of Sciences on the Fortieth Anniversary of the Events of 1968 in Czechoslovakia and Slovakia (?udov?t Hallon)  134