Historický časopis 05/2009
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

140

Rok vydania

2009

Hmotnosť

234,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

O s l a n s k ý, František: European Written Sources on the Counterfeiting of Coins in the Middle Ages  3

M a c h o, Peter: Rázus’ Odkaz Mŕtvych and the Perception of Violence in Inter-Confessional Relations  15

Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: The Slavonic Ideas and Political Variations in the Relationship of the Slovaks to Moscow (1934 – 1949)  41

H o l e c, Roman: The former Czar of Bulgaria Ferdinand and Slovakia (1939 – 1944) 75

L o n d á k, Miroslav: The end of Economic Reform in 1960s Czechoslovakia and Slovakia 105

 

R e v i e w s

K o w a l s k á, Eva – K a n t e k, Karol: A Hungarian Rapsody or the tragic story of the enlightenment intellectual Jozef Hajnóczy (Dušan Škvarna)  127

K o v á č, Dušan et al.: The First World War 1914 – 1918 (Milan Zemko)  130

Review of Monographs from the History Institute of the Slovak Academy of Sciences on the Fortieth Anniversary of the Events of 1968 in Czechoslovakia and Slovakia (Ľudovít Hallon)  134