Historický časopis 04/1992
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

132

Rok vydania

1992

Hmotnosť

220,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

M a r s i n a, Richard: Kristianizácia Maďarov a Uhorska medzi východom a západom   409

D a n g l, Vojtech: Počiatočná fáza bitky pri Komarówe a činnosť VI. košického zboru   422

B y s t r i c k ý, Valerián: Politické rozvrstvenie spoločnosti na Slovensku vo svetle obecných volieb roku 1938   438

B a r n o v s k ý, Michal: Politické súvislosti súdneho procesu s dr. Jozefom Tisom a spol.   457

Ž a t k u l i a k, Jozef: Deformácia ústavného zákona o československej federácii po októbri 1968   473

 

Recenzie

Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944–1989. (P. Petruf)   487

Archeológia – História – Geografia. Časť História (J. Korček)   489

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   493

 

Historiografia na Slovensku 1990   519