Historický časopis 01/1998
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

176

Rok vydania

1998

Hmotnosť

296,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

J a v o š o v á, Erika: Hostia na Slovensku pred tatárskym vpádom roku 1241   3

K a s n y í k o v á, Kristína: Úradníctvo a nobilitácia v štátnej správe Uhorska za Márie Terézie v rokoch 1740 – 1780   12

C a m b e l, Samuel: Miesto Milana Hodžu v slovenskom družstevníctve po vzniku ČSR (1918 – 1924)   24

Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: Slovenské záujmy v oficiálnych kontaktoch medzi Bratislavou a Moskvou (1940 – 1941)   42

L o n d á k, Miroslav: K problematike industrializácie Slovenska v období príprav plánov na 2. päťročnicu   64

 

Rozhľady

A v e n a r i u s, Alexander: Učenie Jána z Damašku o ikone: k problému stredovekého symbolizmu   79

 

M a t e r i á l y

H a s l i n g e r, Peter: Sto rokov susedstva – rakúsko-maďarské vzťahy 1895 – 1994   94

 

Archív

R y c h l í k, Jan: Zápisky Jána Lichnera z väzenia   99

 

Recenzie

P e š e k, J. – B a r n o v s k ý, M.: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953 (P. Švorc)  129

T e j c h m a n, M. a kol.: Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944 – 1948 (P. Petruf)   132

Stručný biografický slovník (A – Ž) (Mimosúdne rehabilitovaní vojaci z povolania a občianski zamestnanci vojenskej správy prepustení z Čs. armády v rokoch 1948 – 1989 na Slovensku) (S. V. Chytka)   133

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   136