Historický časopis 04/1997
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

200

Rok vydania

1997

Hmotnosť

325,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

Ž u d e l, Juraj: Hlavné znaky vývoja osídlenia Slovenska v 16. storočí   569

H a l l o n, Ľudovít: Príčiny a priebeh reštrukturalizácie priemyslu v krajinách strednej Európy v medzivojnovomn období   581

B y s t r i c k ý, Valerián: Vysťahovanie českých štátnych zamestnancov zo Slovenska v rokoch 1938 – 1939   596

G a b z d i l o v á, Soňa: Možnosti a problémy vzdelávania v maďarskom jazyku na Slovensku po druhej svetovej vojne do roku 1953   612

P e š e k, Jan: Štátna bezpečnosť a „Akcia MONACO“ v rokoch 1949 – 1951   631

 

Rozhľady

P a p s o n o v á, Mária: Historické slovníky staršej nemčiny a možnosti ich využitia pri práci so stredovekým pramenným materiálom   646

 

Materiály

Š v o r c, Peter: Rod Fornetovcov a jeho vklad do slovenskej kultúry a vzdelanosti v 18. storočí   655

 

Recenzie

B e n k o, J.: Starý Turiec (V. Sedlák)   667

Lexikón slovenských dejín (P. Horváth)   671

Vznik Československa 1918. Dokumenty československé zahraniční politiky (D. Kováč)   676

Slovenská otázka v 20. storočí (I. Kamenec)   678

V e s e l ý, Z.: Dějiny českého státu v dokumentech (J. Bartl)  680

Stretnutie s Európou. Listy Vasilija Panova matke Márii Panovovej z ciest po strednej a juhovýchodnej Európe v rokoch 1841 – 1843 (D. Škvama)  682

Bibliografia k dejinám Slovenska. Literatúra vydaná do roku 1965 (A. Sedliaková)   685

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   687

 

Historiografia na Slovensku 1995 (Alžbeta Sedliaková)   718