Historický časopis 01/2000
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

208

Rok vydania

2000

Hmotnosť

344,00g

Formát

165x235

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S t e i n h ü b e l, Ján: Uhorské kráľovstvo a Nitrianske kniežatstvo za vlády Štefana I   3

D v o ř á k o v á, Daniela: Šľachtici z Ludaníc a kráľ Žigmund Luxemburský   35

H o r o b e c, Viktor: Príčiny a následky politickej preorientácie hajtmana Ivana Mazepu roku 1708   45

D u l o v i č, Erik: Osudy a postavenie legionárov na východnom Slovensku v rokoch 1919 – 1929   54

H a l l o n, Ľudovít: Expanzia slovenského finančného kapitálu v účastinných podnikoch v rokoch 1939 – 1944   75

L o n d á k, Miroslav: K niektorým problémom ekonomického vývoja na Slovensku na prelome 50. a 60. rokov   99

 

Diskusia

T a j t á k, Ladislav: K niektorým otázkam interpretácie revolučných rokov 1848 – 1849 na Slovensku   113

 

Archív

P e t r u f, Pavol: Vichystické Francúzsko a diplomatické uznanie Slovenskej republiky   131

 

Recenzie

Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin I. (R. Holec)   153

Stredoeurópske národy na križovatkách novodobých dejín 1848 – 1918 (D. Škvarna)  155

F a l i s o v á, A.: Zdravotnictvo na Slovensku v medzivojnovom období (G. Dudeková)  158

Prvé povojnové voľby v strednej a juhovýchodnej Európe (M. Štefanský)   159

K a p l a n, K.: Nebezpečná bezpečnost. Státní bezpečnost 1948 – 1956 (J. Pešek)  162

H e u b e r g e r, V.: Unter dem doppel Adler. Die Nationalitäten der Habsburger Monarchie 1848–1918 (P. Švorc)   163

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA   169

 

Kronika   190