Historický časopis 01/2019
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-čeština-angličtina

Počet strán

192

Rok vydania

2019

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

N e m e š, Jaroslav: Príspevok k založeniu uhorskej kaplnky v Aachene kráľom Ľudovítom I. (1360)  3

J a n u r a, Tomáš: Obsadzovanie úradníckych postov v Spišskej stolici v rokoch 1711 – 1785  23

H a j d i n o v á, Eva: Konflikt loajalit. Postoje slovenského episkopátuv v procesu složitého provádění modu vivendi 1928–1935  53

T i š l i a r, Pavol – Š p r o c h a, Branislav – Š k o r v a n k o v á, Eva: Trendy a smerovanie populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918 – 1945  83

P a v č í k, Filip: Reakcie slovenskej kultúrnej obce na sovietsku kampaň proti tzv. formalizmu v umení medzi rokmi 1936 – 1938  103

P o l á č k o v á, Zuzana – van D u i n C., Pieter: Authoritarianism in crisis: Portugal, Czechoslovakia, and ‘1968’ 127

 

M a t e r i á l y

A r p á š, Róbert: Slovenská autonomistická mládež proti československej jednote  157

 

R e c e n z i e

D u c h o ň o v á, Diana: Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť (Viliam Čičaj) 173

K u d l á č o v á, Blanka (ed.): Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945 (Michal Šimáně)  175

 

G l o s y  181

K r o n i k a  187