Historický časopis 02/2005
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

212

Rok vydania

2005

Hmotnosť

343,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

R á b i k, Vladimír: Rusíni a valašské obyvateľstvo na východnom Slovensku v stredoveku   217

G r a u s, Igor: Zápas Banskej Bystrice s turzovsko-fuggerovským mediarskym podnikom o banské a troskové odvaly   243

S z á r a z, Peter: Poskytovanie azylu španielskym utečencom na československom vyslanectve v Madride a v Československu v rokoch 1936 – 1937   255

H a v r i l a, Marek: Činnosť Historického odboru Matice slovenskej od roku 1945 do začiatku 50. rokov 20. storočia v slovenskej historiografi   283

K a t u n i n e c, Milan: Spolok svätého Vojtecha od konca druhej svetovej vojny po zmenu na „účelové zariadenie“ (1945 – 1954)   305

 

Materiály

S a b o l, Miroslav: Elektrifikácia Slovenska v rokoch 1938 – 1943 a vznik celoštátneho elektrárenského podniku   327

 

Rozhľady

M i h á l i k o v á, Silvia: Sviatky na Slovensku ako súčasť politických rituálov   339

H a r b u ľ o v á, Ľubica: Ruský diplomat Georgij Nikolajevič Garin-Michajlovskij a jeho pôsobenie na Slovensku   355

 

Archív

G o d e š a, Bojan: Jozef Tiso a Anton Korošec – vzťahy medzi Slovákmi a Slovincami   365

 

Recenzie

S e g e š, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko (J. Bartl)   380

Česko-slovenská historická ročenka 2003 (Ľ. Hallon)   382

P e š e k, J. - L e t z, R.: Štruktúry moci na Slovensku 1948:1989 (R. Pavlovič)   385

Dejiny baníctva na Slovensku, 1. diel. Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd, vybraných nerudných surovín a výroba kovov na území Slovenska od počiatkov do roku 1945 (M. Kamenický)   391

D o s t a ľ, M. Ju.: 1.1. Sreznevskij i jego svjazi s Čechami i slovakami (V. Matula)   393

Peřejaslavska rada 1654 roku (M. Nevrlý)   396

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA