Historick? ?asopis 05/2007
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

190

Rok vydania

2007

Hmotnosť

307,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

H o l l ?, Karol: Princess Salomea and Hungarian ? Polish Relations in the Period 1214 ? 1241  5

R ? b i k, Vladim?r: The Ruthenian and Wallachian Population of Eastern Slovakia in the Middle Ages 33

F u n d ? r k o v ?, Anna: Palatine Paulus P?lffy?s Conflict with Archbishop Georgius Lippay of Esztergom  61

M a t u l a, Vladim?r: ?udov?t ?t?r and the Beginnings of the Formation of the Generation of Young Sons of Slovakia  79

H a l l o n, ?udov?t: The Role of Milan Hod?a in Slovak Commercial Banking (1918 ? 1938)  97

K a t u n i n e c, Milan: The society of Saint Adalbert from the End of the Second World War to its Change into a ?Special Purpose Facility? (1945 ? 1954)  113

M i c h ? l e k, Slavom?r: Czechoslovakia against William Nathan Oatis  137

M i h ? l i k o v ?, Silvia: Festivals in Slovakia as Part of Political Rituals  161

 

R e v i e w s

A v e n a r i u s, Alexander: The Byzantine Struggle over the Icon (Miroslav Dani?)  177

K o v ? ?, Du?an et al.: Slovakia in the 20th century. Volume one. Slovakia at the Beginning of the Century 1901 ? 1914 (Gabriela Dudekov?)  178

Z e m k o, Milan ? B y s t r i c k ?, Valeri?n (eds.): Slovakia in Czechoslovakia 1918 ? 1939 (Elena Mannov?)  182

D e ? k, Ladislav: The Vienna Arbitration, 2nd November 1938. Documents I., II., III. (Valeri?n Bystrick?)  186