Historický časopis 05/2007
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

190

Rok vydania

2007

Hmotnosť

307,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

H o l l ý, Karol: Princess Salomea and Hungarian – Polish Relations in the Period 1214 – 1241  5

R á b i k, Vladimír: The Ruthenian and Wallachian Population of Eastern Slovakia in the Middle Ages 33

F u n d á r k o v á, Anna: Palatine Paulus Pálffy´s Conflict with Archbishop Georgius Lippay of Esztergom  61

M a t u l a, Vladimír: Ľudovít Štúr and the Beginnings of the Formation of the Generation of Young Sons of Slovakia  79

H a l l o n, Ľudovít: The Role of Milan Hodža in Slovak Commercial Banking (1918 – 1938)  97

K a t u n i n e c, Milan: The society of Saint Adalbert from the End of the Second World War to its Change into a “Special Purpose Facility” (1945 – 1954)  113

M i c h á l e k, Slavomír: Czechoslovakia against William Nathan Oatis  137

M i h á l i k o v á, Silvia: Festivals in Slovakia as Part of Political Rituals  161

 

R e v i e w s

A v e n a r i u s, Alexander: The Byzantine Struggle over the Icon (Miroslav Daniš)  177

K o v á č, Dušan et al.: Slovakia in the 20th century. Volume one. Slovakia at the Beginning of the Century 1901 – 1914 (Gabriela Dudeková)  178

Z e m k o, Milan – B y s t r i c k ý, Valerián (eds.): Slovakia in Czechoslovakia 1918 – 1939 (Elena Mannová)  182

D e á k, Ladislav: The Vienna Arbitration, 2nd November 1938. Documents I., II., III. (Valerián Bystrický)  186