Historický časopis 04/2000
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

184

Rok vydania

2000

Hmotnosť

309,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S t e i n h ü b e l, Ján: Nástupcovia Štefana I. v bojoch o uhorský trón   585

Ď u r k o v á, Mária: Stredoveká vzdelanosť, kultúra a architektonické pamiatky na území Zvolenskej stolice   607

Š u c h o v á, Xenia: Podiel Slovákov v ústredných štátnych orgánoch v čase Hodžovho premiérstva   621

K a t u n i n e c, Milan: Dilemy Karola Sidora (1938 – 1939)   636

 

Rozhľady

S o r b y, Karol: Suezská kríza 1955 – 1956   650

 

Recenzie

R y c h l í k, J.: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945–1992 (Š. Šutaj)   673

B r o k l o v á, E.: Politicka kultura německých aktivistických stran v Československu 1918–1938 (M. Zemko)   678

H á j e k, J. – L a c i n a, V.: Od úvěrních družstev k bankovním koncernům (A. Bartlová)   682

G e r e m e k, B.: Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství (G. Dudeková)   685

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA 688

 

Slovenská historiografia 1998 (Alžbeta Sedliaková)  714