Historický časopis 04/2019
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-angličtina

Počet strán

208

Rok vydania

2019

Hmotnosť

339,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

D r u g a, Marek: Falzá v službách pravdy, svedectvá na prahu lži. Niekoľko postrehov k pozadiu stredovekého falšovania  577

H o l e c, Roman: Zrod, lesk a pád podnikateľského typu novej šľachty v habsburskej monarchii 601

K o u m a r, Jan: The Last Princes of the House of Collalto e San Salvatore in Moravia  633

S c h v a r c, Michal: „Každý Nemec uvedených ročníkov sa má bez vyzvania dostaviť pred komisie.“ Nábor a služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939 – 1945  659

 

M a t e r i á l y

Ď u r k o v á, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV v rokoch 2017 – 2018 695

 

A r ch í v

K o w a l s k á, Eva – K a n t e k, Karol: Ján Galbavý: Hedžra Štúrova aneb originálny a authenticky nástin Ludevita Štúra na jeho úteku r. 1848  713

 

R e c e n z i e

P r o k š, Petr: Konec říše Romanovců (Pavol Petruf)  735

Z u b k o, Peter – Ž e ň u c h, Peter: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749) (Vavrinec Žeňuch)  741

H a j n á, Milena: Šaty chodicí (Lenka Pajer)  744

D u d e k o v á, Gabriela – M a n n o v á, Elena: Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi (Marína Zavacká) 746

M i c h á l e k, Slavomír: Rivali a partneri studenej éry (Michal Štefanský)  750

T o m e k, Prokop – P e j č o c h, Ivo: Černá kniha sovětské okupace (Barnabás Vajda) 757

 

G l o s y  761

K r o n i k a  765

O b h á j e n é  p r á c e  775

O b s a h 2019, roč. 67  779