Historický časopis 04/2001
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2001

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S t e i n h ü b e l, Ján: Arpádovské Nitriansko – uhorské a slovanské   585

B a r t l, Július: Bratislavské vinohradníctvo a obchod s vínom v 14. a 15. storočí   599

M a c h o, Peter: K problémom prekladu a interpretácie Herkeľovej národnej obrany z roku 1826   609

K á z m e r o v á, Ľubica – K a t u n i n e c, Milan: Žurnalistická činnosť Karola Sidora v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia   621

L o n d á k, Miroslav: Príprava ekonomickej reformy a Slovensko v rokoch 1963 – 1967   635

 

Rozhľady

H a v r i l a, Marek: Rozvíjanie historických disciplín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1945 – 1968   655

 

Recenzie

C a m b e l, S.: Štátnik a národohospodár Milan Hodža 1878 – 1944 (Ľ. Lipták)   683

S a l n e r, P.: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou (E. Mannová)   684

V a c u l í k, J.: Dějiny volyňských Čechů (1945–1948) (M. Zavacká)  687

T ó t h, I. Gy.: Literary and Written Culture in Early Modern Central Europe (E. Kowalská)   689

S c h e u e r m a n n, M.: Minderheitenschutz contra Konfliktverhütung? Die Minderheitenpolitik des Völkerbundes in den zwanziger Jahren (B. Ferenčuhová)   692

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   695

 

S e d l i a k o v á, Alžbeta: Slovenská historiografia 1999  727