Historický časopis 02/2000
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2000

Hmotnosť

322,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie 

Š t e f á n i k, Martin: Pokusy Benátskej republiky o atentát na uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského   209

F u n d á r k o v á, Anna: Politické pomery v predmoháčskom Uhorsku a kráľovná Mária Habsburská (1521 – 1526)   231

B y s t r i c ký, Valerián: Zahraničnopolitické koncepcie politických strán na Slovensku koncom tridsiatych rokov 20. storočia   257

K a p l a n, Kare!: Jednání československé vlády s Vatikánem v letech 1963 – 1967   283

 

Rozhľady

M a n č e v, Krästjo: Národné stereotypy a politika balkánskych štátov  317

 

MateriáIy

M a r e č k o v á, Sylvie: K sjezdu přátel Slováků 13. 8. 1905 v Hodoníně   331

 

Archív 

Č a p l o v i č, Miloslav: Tri dokumenty k slovensko-poľským vzťahom z jari 1938   340

 

Recenzie 

P e š e k, J. – B a r n o v s ký, M.: Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953 – 1970 (S. Sikora)   349

L o n d á k, M.: Otázky industrializácie Slovenska (1945 – 1960) (Ľ. Hallon)   352

Š u t a j, Š.: Občianske politické strany na Slovensku v rokoch 1944 – 1948 (J. Pešek)   356 

G e š k o v á, Ž. – K r i š k o v á, Ľ.: Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19 – 1952/53 (E. Frimmová)   358

S z a r k a, L.: Szlovák nemzeti fejlödés – magyar nemzetiségi politika 1867 – 1918. Slovenský národný vývin – národnostná politika v Uhorsku 1867 – 1918 (R. Holec)   359

K r a h w i n k I e r, H.: Friaul im Frülhmittelalter. Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts (J. Steinhübel)   362

Thessaloniki – Magna Moravia (Ľ. Matejko)   366

B a k o š, V.: Question of the Nation in Slovak Thought (Several Chapters on the National-Political Thought in Modem Slovakia) (M. Zemko)   368

Encyclopedia ofCanada's Peoples (E. Jakešová)   371