Historický časopis 01/2015
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-čeština-angličtina

Počet strán

194

Rok vydania

2015

Hmotnosť

315,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

L a c k o, Miroslav: Štátne financie habsburskej monarchie a uhorská meď v období vojny o rakúske dedičstvo. Štát kontra súkromní ťažiari  3

P o ó r, János: Variácie na zachovanie stavu. O uhorských krajinských snemoch 19. storočia  27

M a c h o, Peter: „Na kriedlach slovanského citu zaletel roku 1915 do Srbska na pomoc Srbom“. Symbolická inštrumentalizácia M. R. Štefánika a slovanská vzájomnosť na pozadí dobových medzištátnych vzťahov  47

K o ž á k o v á, Katarína: Sociálny štát a sociálna politika v Československu v rokoch 1945 – 1948. Politika zamestnanosti – strategický pilier spoločnosti 81

R a d u, Sorin – C o s m i n, Budeancă – F l a v i u s, Solomon: The “Comrades”, Propaganda and the Collectivization of Agriculture in Eastern Europe  113

 

M a t e r i á l y

Š m í d, Marek: Pohled na konkláve a volbu papeže Pia XI. z československé perspektivy  137

 

R e c e n z i e

D v o ř á k o v á, Daniela. Barbora Celjská. Čierna kráľovná. Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej 1391 – 1451 (Ján Lukačka)  151

D u c h o ň o v á, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti (Frederik Federmayer)  152

S z e k r é n y e s s i, Attila. História Prešova v obrázkoch / Eperjes tőrténete képekben (Peter Švorc)  155

B u d i l, Ivo T. Úsvit rasismu (Milan Hrabovský)  160

B y s t r i c k ý, Valerián. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 (Pavol Petruf) 164

 

G l o s y 169

 

K r o n i k a  183