Historický časopis 01/2008
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

222

Rok vydania

2008

Hmotnosť

360,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

Ď u r k o v á, Mária: Vznik a vývoj najstaršej zvolenskej šľachty  3

N é m e t h, H. István: Vplyv osmanskej vojny na vývoj miest v Uhorsku a daňové zaťaženie slobodných kráľovských miest v Uhorsku v 16. a 17. storočí  29

C h u d j á k, František: Podnikateľské aktivity Slovenskej banky v rokoch 1919 – 1929  43

Z e m k o, Milan: Volebný zákon do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia za prvej Československej republiky a strany národnostných menšín  81

Č i e r n a - L a n t a y o v á, Dagmar: Slovanské predstavy a politické variácie vo vzťahoch Slovákov k Moskve (1934 – 1949)  93

 

R o z h ľ a d y

M a l i n i a k, Pavol: K sobášnej politike Bela IV. Dynastická svadba vo Zvolene a jej reflexie v historiografii  125

N a g a y o, Susumu: Nové poznatky z pobytu Milana Rastislava Štefánika v Japonsku (október – november 1918)  137

Z ü c k e r t, Martin: Veda a „riadenie identity“. „Sudetonemeckí“ etnografi a ich vzťah k Slovensku na príklade časopisu Karpathenland (1928 – 1938)  147

Ž a t k u l i a k, Jozef: Spory o novú ústavu česko-slovenskej federácie v druhej polovici 80. rokov XX. storočia  161

 

R e c e n z i e

R ü s e n, Jörn: História: narácia, interpretácia, orientácia (Juraj Šuch)  191

Ř e p a, Milan: Poetika českého dějepisectví (Marcela Bednárová)  193

K r a k o v s k ý, Roman: Rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie 1948 – 1989 (Michal Kšiňan)  195

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   198

 

K r o n i k a   207