Historický časopis 01/1994
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

168

Rok vydania

1994

Hmotnosť

272,00g

Formát

170x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

G r a u s, Igor: Zápas o banskobystrické mestské výsady na začiatku 16. storočia   3

M o r o ň o v á-Ž i š k o v á, Katarína: Alojz Kolísek (1868 – 1931) v kontexte slovenských dejín   21

P í s c h, Mikuláš: Zahraničnopolitické reflexie slovenského národného hnutia na prahu prvej svetovej vojny   44

C i a g w a, Józef: Genéza a systém autonómie Sliezskeho vojvodstva v Poľsku v rokoch 1920 – 1939   56

 

Rozhľady

H o r v á t h, Pavel: O počiatkoch slovenskej ochrany pamiatok   72

Č a r n o g u r s k á, Marina: O niektorých aktuálnych problémoch svetovej historiológie   80

 

Materiály

R o h o n, Paul: Richard Teller Crane, prvý vyslanec USA v ČSR v rokoch 1919 – 1921 a Slovensko   97

 

Archív

V y v í j a l o v á, Mária: Slovenský študent Ján Hoznek o udalostiach v Jene roku 1819   108

 

Recenzie

T a k á č, L: Nezabudnite na Telgárt (Z. Zudová-Lešková)   134

G a l a n d a u e r, J.: František Ferdinand ďEste (V. Dangl)   136

Karl Lamprecht Weiterdenken. Universal- und Kulturgeschichte heute (J. Kudrna)   138

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   142