Historický časopis 01/1995
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

200

Rok vydania

1995

Hmotnosť

337,00g

Formát

170x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

W o l f r a m, Herwig: Historické pramene a poloha (Veľkej) Moravy   3

M r v a, Ivan: Vypuknutie povstania Františka II. Rakociho a jeho priebeh na Slovensku roku 1703   16

F i r s o v, F. Jevgenij: Boj za orientáciu českého a slovenského národnooslobodzovacieho hnutia v Rusku v rokoch 1915 – 1917   47

C a m b e l, Samuel: Arizácia a ďalšie zmeny v pozemkovej držbe na Slovensku do leta 1944   69

P e š e k, Jan: Premeny slovenského družstevníctva po roku 1948   89

 

Rozhľady

H a t a l o v á, Henrieta: Generál Čankajšek a jeho doba (1887 – 1975)   106

S z p o c i n s k i, Andrzej: Druhá světová válka ve školních učebnicích 1950 – 1993 v Polsku   119

F r a n k, Robert: Dvě světové války ve francouzských učebnicích   124

 

Materiály

R o s e n b a u m, Karol: Život a pôsobenie Daniela Jaroslava Bórika (1814 – 1899)   129

 

Recenzie

H a b s b u r g, Otto von: Úvahy o Evropě (J. Bartl)   151

K a ľ a v s k ý, M.: Národnostné pomery na Spiši v 18. storočí a v 1. polovici 19. storočia (V. Čičaj)   153

A l e š, P.: Pravoslavná cirkev u nás. Přehled dějinné cesty (A. Kaputa)   155

P r e č a n, V.: V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973–1993 (K. Pichlik)   157

Krise - Umbruch - Neubeginn. Eine kritische und selbskritische Dokumentation der DDR Geschichtswissenschaft 1989/90 (J. Kudrna)   159

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA