Historický časopis 02/2001
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2001

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

B y s t r i c k ý, Peter: Politická situácia strednej Európy po rozpade ríše Hunov   201

K a t u n i n e c, Milan: Vývoj kresťanského odborového hnutia na Slovensku v prvých rokoch ČSR   223

K o v á č, Dušan: Organizovaný odsun Nemcov zo Slovenska roku 1946   237

S o r b y, Karol: Vnútropolitický vývoj v Iraku po druhej svetovej vojne ( 1945 – 1954)   255

P e š e k, Jan: Pokračovanie československo-vatikánskych rokovaní v rokoch 1970 – 1977   274

 

Rozhľady

R e p e, Božo: Juhoslovanská historiografia do osemdesiatych rokov 20. storočia   294

T a j t á k, Ladislav: Východné Slovensko ako regionálny fenomén   307

 

Recenzie

H o e n s c h, J. K.: Studia Slovaca. Studien zur Geschichte der Slowaker und der Slowakei (Ľ. Lipták)   330

L a c i n a, V.: Zlatá léta československého hospodářství 1918–1929 (A. Bartlová)   333

F i s c h e r, H. (Hrsg): Die ungarische Revolution von 1848/49. Vergleichende Aspekte der Revolutionen in Ungarn und Deutschland (D. Škvarna)   335

Ž a g a b p a, Cipôn Wangčhug Dedän: Dějiny Tibetu (M. Slobodník)  338

La Grande Encyclopedia di Gente (P. Valachovič)   341

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA