Historický časopis 03/1992
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

128

Rok vydania

1992

Hmotnosť

200,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

B a r t l, Július: Dekréty kráľa Žigmunda z roku 1405 a ich význam pri formovaní meštianskeho stavu v Uhorsku   281

K o p č a n, Vojtech: Osmanská výprava na Slovensko v rokoch 1663 – 1664   297

V o z á r, Jozef: Surovinová základňa kremnického mincovníctva   315

M é s á r o š, Július: Štefan Séčeni v pohľade jeho slovenských rovesníkov   326

Š u c h o v á, Xénia: K vývoju názorov Ivana Dérera na riešenie postavenia Slovenska v republike v rokoch 1918 – 1938   335

Ž a t k u l i a k, Jozef: Realizácia ústavného zákona o československej federácii od októbra 1968   356

 

Rozhľady

V i d ň a n s k y j, Stepan V.: Ukrajinská emigrácia v medzivojnovom Československu   370

 

Recenzie

Listy Mateja Bela (P. Horváth)   386

S l i v k a, M. – V a l l á š e k, A.: Hrady a hrádky na východnom Slovensku (R. Marsina)   388

Š p e t k o, J.: Slovenská exilová a emigrantská politika v rokoch 1945 – 1989 (F. Vnuk)  389

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   394