Historický časopis 04/2011
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

226

Rok vydania

2011

Hmotnosť

378,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

XIV. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV

Š v o r c, Peter: Spoločnosť a história – dve stránky jednej mince  591
K o v á č, Dušan: Profesia a ideologické výzvy. Scylla, Charibda a CISH  601
K a m e n e c, Ivan: Ako sa vidíme sami a ako nás vidí verejnosť. Reflexia po dvadsiatich rokoch  609
M i c h e l a, Miroslav: Strážcovia strateného času. Diskusie o dejinách a historici na Slovensku  617
K m e ť, Norbert: Politici a politická história 639
Správa o činnosti Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za roky 2006 – 2011  653
Slovenský národný komitét historikov. Správa o činnosti za roky 2006 –2011  660

 

Š t ú d i e

D u c h o ň o v á, Diana: „S radosťou vás očakávame v tento sviatočný deň...“ Svadba ako dôležitá súčasť rodinných festivít Esterházyovcov v prvej polovici 17. storočia  665
K á z m e r o v á, Ľubica: Anton Štefánek a slovenské školstvo v prvých poprevratových rokoch (1918 – 1923) 687

 

Rozhľady

V a š e k, Richard: Cesta prezidenta Beneše na Slovensko v roce 1936 a její ohlas v českém a slovenském tisku 705

 

R e c e n z i e

B i t s k e y, István: Petrus Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus Strigoniensis (Ingrid Kušniráková) 734
J a n u r a, Tomáš: Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici (Miloš Dudáš) 736

 

Glosy 741

 

Kronika 749

 

Obhájené práce 756

 

Slovenská historiografia 2009 (Alžbeta Sedliaková) 757