Historický časopis 06/2020 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

136

Rok vydania

2020

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

H o l e c, Roman: The origin, glory and fall of the new business nobility of the Habsburg Monarchy 913

L a s l a v í k o v á, Jana: “Done! The Splendid Work, the New Ornament of Our Beautiful, Ancient Coronation City is Completed!”  Identity Construction of the Urban Elite Illustrated on the Example of the Municipal Theatre in Pressburg 947

M o r a v č í k o v á, Henrieta – L o v r a, Éva – K r i š t e k o v á, Laura:  The beginnings of modern town planning in the Kingdom of Hungary: the cases of Bratislava and Novi Sad  977

S c h v ar c, Michal: “Every German in the Specified Year Groups has to appear before the Commissions without Invitation.”  The Recruitment and Service of Germans from Slovakia in the Waffen-SS 1939–1945 991

H l a v i n k a, Ján: “I never negotiated with the Jew.”  On the Aryanizations of Slovak writer Ľudovít Mistrík-Ondrejov 1029

 

R e v i e w s

M a n n o v á, Elena: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska [The past as a supermarket? Ways of presenting and up-dating the history of Slovakia] (Peter Macho)1049

D u d e k o v á K o v á č o v á, Gabriela: Človek vo vojne. Stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku [People at War. Survival Strategies and the Social Consequences of the First World War in Slovakia] (Hana Hlôšková) 1051

Three publications on the theme of Štefánik from the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences

K š i ň a n, Michal: L’homme qui parlait avec les étoiles. Milan Rastislav Štefánik, héros franco-slovaque de la Grande Guerre 

M a c h o, Peter: Milan Rastislav Štefánik ako symbol. [Milan Rastislav Štefánik as a Symbol]

M i c h á l e k, Slavomír: Milan Rastislav Štefánik and Those Who Followed Him (Dušan Kováč) 1055

K á z m e r o v á, Ľubica: Príbeh učiteľa. Jozef Sivák v školských službách 1918 – 1944. [The Story of a Teacher. Jozef Sivák in the Educational Service 1918–1944] (Anna Bocková) 1059