Historick? ?asopis 05/2014
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

160

Rok vydania

2014

Hmotnosť

269,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

H u d ? ? e k, Pavol: The Legal Position of Widows in Medieval Hungary up to 1222 and the Question of Dower  3

L y s ?, Miroslav: ?Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu alii.?  Ethnicity reflected in the Rules of Law and Official Documents of Medieval Hungary  41

F a b r i c i u s, Miroslav: The Formation of the Czechoslovak Economy (1918 ? 1920)  59

H a l l o n, ?udov?t: The Influence of Germany on Capital Transfers in the Insurance Business of Slovakia 1939 ? 1942  79

? e r n ? k, Tom??: Viliam ?irok? and J?lius ?uri? ? Family Origin, Social Relations and Beginnings of their Work in the Communist Movement 109

 

R e v i e w s

D v o ? ? k o v ?, Daniela: Barbara of Cilly. The black queen. The life story of the Holy Roman Empress and Queen of Hungary and Bohemia (1391 ? 1451) (J?n Luka?ka)  141

D u c h o ? o v ?, Diana: The Palatine Nicholas Esterh?zy and his Court. Society, norms, everyday rituals (Frederik Federmayer)  142

K o l l ? r o v ?, Ivona: Free publisher, thinking reader. The typographic medium in the reign of Joseph II. (Tom?? Janura)  145

K o v ? ?, Du?an at al.: Soundings into Slovak history in the long 19th century (Elena Mannov?)  147

M i c h ? l e k, Slavom?r - L o n d ? k, Miroslav: Gust?v Hus?k. The power of politics. A politician of power (Ivan Kamenec) 152

L o n d ? k, Miroslav - M i c h ? l e k, Slavom?r at al.: Twenty years of the independent Slovak Republic. Singularity and discontinuity in historical development (Stanislav Sikora)  155