Historický časopis 05/2014
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

160

Rok vydania

2014

Hmotnosť

269,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

H u d á č e k, Pavol: The Legal Position of Widows in Medieval Hungary up to 1222 and the Question of Dower  3

L y s ý, Miroslav: “Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu alii.”  Ethnicity reflected in the Rules of Law and Official Documents of Medieval Hungary  41

F a b r i c i u s, Miroslav: The Formation of the Czechoslovak Economy (1918 – 1920)  59

H a l l o n, Ľudovít: The Influence of Germany on Capital Transfers in the Insurance Business of Slovakia 1939 – 1942  79

Č e r n á k, Tomáš: Viliam Široký and Július Ďuriš – Family Origin, Social Relations and Beginnings of their Work in the Communist Movement 109

 

R e v i e w s

D v o ř á k o v á, Daniela: Barbara of Cilly. The black queen. The life story of the Holy Roman Empress and Queen of Hungary and Bohemia (1391 – 1451) (Ján Lukačka)  141

D u c h o ň o v á, Diana: The Palatine Nicholas Esterházy and his Court. Society, norms, everyday rituals (Frederik Federmayer)  142

K o l l á r o v á, Ivona: Free publisher, thinking reader. The typographic medium in the reign of Joseph II. (Tomáš Janura)  145

K o v á č, Dušan at al.: Soundings into Slovak history in the long 19th century (Elena Mannová)  147

M i c h á l e k, Slavomír - L o n d á k, Miroslav: Gustáv Husák. The power of politics. A politician of power (Ivan Kamenec) 152

L o n d á k, Miroslav - M i c h á l e k, Slavomír at al.: Twenty years of the independent Slovak Republic. Singularity and discontinuity in historical development (Stanislav Sikora)  155