Historický časopis 04/2004
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

208

Rok vydania

2004

Hmotnosť

337,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

M a r e k, Miloš: Románske obyvateľstvo na Slovensku v stredoveku (Valóni, Francúzi, Taliani, Španieli)   601

M i c h á l e k, Slavomír: Česko-Slovensko na svetovej výstave v New Yorku roku 1939   631

L a c k o, Martin: Dezercie príslušníkov Zaisťovacej divízie na sovietsku stranu roku 1942    653

 

Materiály

H a ľ k о, Jozef: Spory o Štefana Záreczkého – k postojom a činnosti bratislavského kanonika   673

 

Rozhľady

K o p e c k ý, Peter: Vojenská misia generála Milana Rastislava Štefánika v Rumunsku vo svetle rumunských a francúzskych archívnych dokumentov   689

 

Recenzie

Kresťanstvo v dejinách Slovenska (E. Frimmová)   699

H o p p e, J. (Ed.): Pražské jaro v médiích. Výběr z dobové publicistiky. Prameny k dějinám československé krize 1967–1970. 11. díl (R. Pavlovič)   701

Vlasť i cerkov v SSSR i stranách Vostočnoj Jevropy 1939–1958. Diskussionnyje aspekty (M. Barnovský)   704

K r u h l a š o v, A.: Drama intelektuála: polityčni ideji Mychajla Drahomanova (Ivan Hojlo)   706 

B o k o v á, H. – S p á č i l o v á, L. et al.: Stručný raně novohornoněmecký glosář k pramenům z českých zemí (M. Papsonová)   709

Sous la direction de Catherine Servant et Étienne Boisserie: La Slovaquie face ses héritages. Horizons critique de la culture slovaque contemporaine (B. Ferenčuhová)   711

Contending with Stalinism. Soviet Power and Popular Resistance in the 1930s (M. Zavacká)    714

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   719

 

Slovenská historiografia 2002 (Alžbeta Sedliaková)   755