Historický časopis 05/1992
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

108

Rok vydania

1992

Hmotnosť

190,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

Š t ě p á n, Václav: Zápas moravského markraběte Prokopa o Liptov v rámci  středoevropské politiky na sklonku 14. století   541

H o l z e r, Gejza: Zjazd mladej agrárnej generácie roku 1933   556

P o l á č k o v á, Zuzana: Politická emigrácia z Rakúska do ČSR roku 1934 a transporty do ZSSR   565

 

Rozhľady

T i b e n s k ý, Ján: Funkcia cyrilometodskej a veľkomoravskej tradície v ideológii slovenskej národnosti  579

 

Materiály

K o h ú t o v á, Mária: Príspevok k starším dejinám západného Slovenska (Urbár holičského panstva z konca 17. storočia)   595

 

Archív

A l e x a n d e r, Manfred: Proces s Vojtechom Tukom zo spravodajstva nemeckého konzulátu v Bratislave   609

 

Recenzie

K a r a d y, V.- M i t t e r, W.: Bildungswesen und Sozialstruktur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert (Education and Social Structure in Central Europe in the 19th and 20th Centuries). Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschung (D. Kovač)   625

Vichy et les Francais. (P. Petruf)   627

M y š a n y č, O.: Vid pidkarpatskych rusyniv do zakarpatskych ukrajinciv (Ľ. Haraksim)   629

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   631