Historický časopis 04/2012
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

254

Rok vydania

2012

Hmotnosť

414,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

T ó z s a-R i g ó, Attila: Víno a vinohrady v testamentoch bratislavských mešťanov zo 16. storočia  577
B e d n á r o v á, Marcela: Historická exkluzivita v ideológii elít ilyrizmu prvej polovice 19. storočia  595
S z a b ó, Miloslav: Obvinenia z „rituálnych vrážd“ v Hornom Uhorsku. Antisemitská propaganda, politický katolicizmus a národnostná otázka na prelome 19. a 20. storočia  617
P a  v l o v i č, Richard: Úloha Jozefa Lenárta v roku 1968  641

 

Rozhľady

Š v o r c, Peter: Rakúska historiografia a slovenské dejiny  673

 

Materiály

M i c h á l e k, Slavomír: Osud majetku IBM v Československu v rokoch 1951 – 1961  701

 

Diskusia

B a r t l, Július: Mesto Bratislava či Podhradie pred rokom 1291?  719

 

R e c e n z i e

O l e x á k, Peter: Neskorá antika a rané kresťanstvo (Marek Meško)  727
C h v o j k a, Michal: Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei- und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848). Ein Beitrag zur Geschichte des Staatspolizei in der Habsburgermonarchie (Eva Kowalská)  730
K o v á ř, Martin: Město a hry. Příběh londýnských olympiád (Jakub Drábik) 732
L a n g e r, Jiří: Lidové stavby v Evropě (Juraj Podoba)  736

 

Glosy 741

 

Kronika 756

 

Obhájené práce 761

 

Slovenská historiografia 2010 (Alžbeta Sedliaková) 763