Historický časopis 02/1999
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

176

Rok vydania

1999

Hmotnosť

298,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

G r a u s, Igor: Zápas Banskej Bystrice s vedením turzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku o správu baníckeho bratstva Božieho tela   173

K o w a l s k á, Eva: Otázka intolerancie po vydaní Tolerančného patentu   187

R u m p l e r, Helmut: Rakúska ríšska rada a prechod ku konštitucionalizmu v rokoch 1859 – 1867   202

H o l e c, Roman: Snahy o ústrednú slovenskú banku pred prvou svetovou vojnou   211

B a k k e, Elisabeth: Čechoslovakizmus v školských učebniciach 1918 – 1938   233

 

Rozhľady

K u z m í k, Jozef: O problémoch histórie slovenskej bibliografie  254

 

Archív

R y c h l í k, Jan: Politická situácia v Európe a na Slovensku v rokoch 1941 – 1943 v správach bulharských diplomatov   265

 

Diskusia

H o r v á t h, Pavel: Neuvážený návrh na zrušenie slovenskej transkripcie starých rodových mien a priezvisk   306

 

Recenzie

P e š e k, J.: Odvrátená tvár totality. Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch 1948 – 1953 (V. Varinský)   316

V n u k, F.: Andrej Hlinka. Tribún slovenského národa (R. Holec)   320

Bibliografie českých/československých dějin 1918–1995. Výběr knih, sbomiků a článků vydaných v letech 1990–1995. Sv. 1. – 2. (A. Sedliaková) 322

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   324