Historický časopis 01/2011
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

188

Rok vydania

2011

Hmotnosť

311,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

H o l e c, Roman: Agrárna demokracia ako pokus o tretiu cestu stredoeurópskej transformácie 3
B e š k a, Emanuel: Najvýznamnejší arabskí antisionisti. Ich názory a činnosť v rokoch 1908 – 1914  33
H r o n č e k, Pavel: Ťažba hnedého uhlia v juhoslovenskej hnedouhoľnej panve v medzivojnovom období 57
M e r v a r t, Jan: První sjezd Svazu slovenských novinářů v květnu 1963. Reakce stranických špiček a širší dozvuky mezi slovenskými a českými komunistickými intelektuály 81

 

Materiály

Ď u r k o v á, Mária: Historiografia v Historickom ústave SAV za roky 2007 – 2009 101

 

Diskusia

Ž i g o, Pavol: O pôvode a význame slov ves a dedina 119

 

R e c e n z i e

D a n g l, Vojtech: Pod zástavou cisára a kráľa. Kapitoly z vojenských dejín Slovenska 1848 – 1914 (Milan Podrimavský) 127
K a t u n i n e c, Milan: Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu (Milan Zemko) 129
M i c h e l a, Miroslav: Pod heslom integrity. Slovenská otázka v politike Maďarska 1918 – 1921 (Maroš Hertel) 131
L o n d á k, Miroslav – S i k o r a, Stanislav: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách (Vladimír Varinský) 133

 

Glosy 137

 

Kronika 147

 

Obhájené práce 161