Historický časopis 02/1998
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

1998

Hmotnosť

319,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

B r e z o v á k o v á, Blanka: Postavenie Uhorska v stredoeurópskom priestore v prvej polovici 14. storočia   177

O s l a n s k ý, František: Ku vzdelanosti Ostrihomskej kapituly v stredoveku   204

C h a l u p e c k ý, Ivan: Politický vývoj Gemera v rokoch 1526 – 1711   215

H a l l o n, Ľudovít: Expanzia a ústup slovenského finančného kapitálu v účastinných podnikoch 1918 – 1929 na príklade Tatra banky   230

I v a n i č k o v á, Edita: Československo-maďarské vzťahy v stredoeurópskej politike Veľkej Británie (1938 – 1945)   250

P e š e k, Jan: Nemci na Slovensku po ukončení povojnového hromadného odsunu (1947 – 1953)   261

 

Rozhľady

D e á k, Ladislav: Eduard Beneš a Maďarsko v rokoch 1918 – 1938   281

 

Materiály

M a j t á n, Milan: Názov a najstaršie dejiny Zvolenskej Slatiny (do konca 15. stor.)  289

 

Archív

Š u t a j, Štefan: Príprava nového programu Demokratickej strany roku 1947  294

 

Recenzie

H o d ž a, M.: Federácia v strednej Európe a iné štúdie (A. Bartlová)  319

S o k o l o v s k ý, L.: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803 (P. Žigo)   321

B r e z a, V.: Tlačiarne na Slovensku 1477 – 1996 (E. Frimmová)   323

C h a l u p a, J.: Jak umírá diktatura. Pád Francova režimu ve Španělsku (P. Száraz)  325

Tradiciók és modernitás. Közép-és Kelet-Európai Perspektívák (Ľ. Haraksim)  328

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   330