Historický časopis 02/1992
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

136

Rok vydania

1992

Hmotnosť

234,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

J a n k o v i č, Vendelín:  Stredoveká bratislavská univerzita vo svetle nových prameňov   145

K ó n y a, Peter:  Prešov v protihabsburských povstaniach koncom 17. a začiatkom 18. storočia   171

S p i r a, György:  Séčeni a národnostná otázka v Uhorsku v 19. storočí   185

H a l l o n, Ľudovít:  Energetika a jej miesto vo vývoji hospodárstva na Slovensku v rokoch 1918 – 1938   198

 

Rozhľady

S o p k o, Július:  Kódexy slovenských skriptorov v Ríme   215

P e t r u f, Pavol:  Povojnová satelizácia východnej Európy   226

 

Archív

R y c h l í k, Ján:  Z neznámych pamätí Jána Ursínyho (Spomienky na proces s dr. Jozefom Tisom)  240

 

Recenzie

K o h ú t o v á, M.:  Demografický a sídlištný obraz západného Slovenska (V. Čičaj)  253

M á l y u s z, E.:  Kaiser Sigismund in Ungarn 1387–1437 (J. Bartl)   254

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   256