Historický časopis 03/2002
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

168

Rok vydania

2002

Hmotnosť

275,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S t e i n h ü b e l, Ján: Zánik Nitrianskeho kniežatstva  385

К о w a l s k á, Eva: Uhorskí protestanti a viedenský dvor: formovanie cirkevnej politiky habsburského štátu pred rokom 1781   407

G a b z d i l o v á, Soňa – O l e j n í k, Milan: Proces internácie nemeckého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1945 – 1946 423

Z a v a c k á, Marína: K problematike výskumu totalitnej komunistickej propagandy: vybrane pojmy, mechanizmy, obsahy   439

 

Rozhľady

S o r b y, Karol: Vývoj vzťahov Egypta a veľmocí roku 1955   457

 

Materiály

K a m e n i c k ý, Miroslav: Samuel Mikovíni a banícka škola v Banskej Štiavnici   483

K r a s n o v s k ý, Branislav: Vývoj petrochemického priemyslu na Slovensku v období 1895 ­– 1948   493

 

Recenzie

M o s n ý, P.: Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia (M. Zemko)   512

Č u h r a, J.: Československo-vatikánská jednání 1968–1989 (J. Pešek)   514

Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí (Ľ. Turčan)   516

Historia Europy Šrodkowo-Wschodniej (J. Lukačka, J. Steinhübel, E. Ivaničková, M. Kohútová)   520

E i r o a San Francisco, M.: Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental (P. Száraz)   526

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   529