Historický časopis 05/2019
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

133

Rok vydania

2019

Hmotnosť

226,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

Z u p k a, Dušan: Forms of Communication of the political elites in medieval Central Europe (Hungary, Austria and the Czech Lands, 1250–1350)  785

K o w a l s k á, Eva: Business Directed by an Aristocrat: the Establishment and First Years of the Textile Factory at Uhrovec (1845–1851) 809

A r p á š, Róbert: The Role of Faith in a Social Struggle Using the Example of the Pastoral Letter of the Slovak Bishops of November 1924  839

Z a v a c k á, Marína: Adventures of Academic Mobility: Roman Jakobson in Slovakia  851

M i c h á l e k, Slavomír: The American Congress and Czechoslovak Monetary Gold, 1980–1981  879

 

R e v i e w s

F u n d á r k o v á, Anna: A baroque Aristocrat (Tünde Lengyelová)  905

K o d a j o v á, Daniela – M a c h o, Peter a kol.: Jozef Miloslav Hurban and his Place in History (Oliver Zajac) 908

Z ü c k e r t, Martin – S c h v a r c, Michal – F i a m o v á, Martina: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45. Verlauf, Kontexte, Folgen (Dušan Kováč)  911

L o n d á k, Miroslav – M i c h á l e k, Slavomír et al.: Dubček; L o n d á k, Miroslav – M i c h á l e k, Slavomír (Eds.): Alexander Dubček. The Symbol of Spring (Edita Ivaničková) 915