Historický časopis 02/2018
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2018

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

H a b a j, Michal: Antické poznávanie Dunaja od 8. storočia pred n. l. do 1. storočia n. l.  193

U l i č n ý, Ferdinand: Obyčajové právo mešťanov do 13. storočia  219

K i l i á n, Jan: Boj o kostely, aneb Kauzy údajného porušování Rudolfova majestátu v předbělohorských Čechách 241

B o i s s e r i e, Étienne: „Situácia ešte nie je kritická...“ Problémy vládnutia na Slovensku v korešpondencii medzi Markovičom, Benešom a Šrobárom (február – máj 1919)  271

S o v i l j, Milan: Hledání vhodného spojence. Konec slovensko-jugoslávských vztahů a navázání styků mezi Slovenským státem a nezávislým státem Chorvatsko v roce 1941 289

S e n č e k, Richard R.: Formovanie Dokumentačného centra pôšt v Bratislave a v Banskej Bystrici v 80. až 90. rokoch 20. storočia  311

 

M a t e r i á l y

A r p á š, Róbert: Úloha viery v sociálnom zápase na príklade pastierskeho listu slovenských biskupov z novembra 1924  333

 

R e c e n z i e

K á z m e r o v á, Ľubica a kol.: Premeny osvety a vybraných školských výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku (1918 – 1939) (Ľudovít Marci)  345

M o r a g l i o, Massimo: Driving Modernity. Technology, Experts, Politics, and Fascist Motorways, 1922–1943 (Michal Ďurčo)  348

D r á b i k, Jakub: Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho (Maroš Melichárek)  351

M a c h á č e k, Michal: Gustáv Husák (Jan Pešek)  361

 

Glosy  365

 

K r o n i k a  375

 

O b h á j e n é  p r á c e  381