Historický časopis 03/1998
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

188

Rok vydania

1998

Hmotnosť

311,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S t e i n h ü b e l, Ján: Pôvod a najstaršie dejiny Nitrianskeho kniežatstva   369

M a c h o, Peter: K recepcii Kollárovej protimaďarskej obrany z roku 1821 v slovanskom a maďarskom prostredí   417

S o j k o v á, Zdenka: Novinář Ľudovít Štúr a život národů v Evropě a v Americe  433

 

Diskusia

G r z e s i k, Ryszard: Odkiaľ pochádzali Izák a Matúš, zavraždení roku 1003 vo veľkopoľskej pustovni?   456

 

Materiály

V y v í j a l o v á, Mária: Societas Slavica aquilae nigrae založená slovenskými poslucháčmi vo Wittenbergu roku 1783   470

Š m i h u l a, Daniel: Vnútorný život na vyslanectve Slovenskej republiky v Moskve v rokoch 1939 – 1941   479

 

Archív

L u k á č, Pavol: George Frost Kennan o Slovensku v rokoch 1940 –1945   497

 

Recenzie

Život a dielo Antona Bernoláka (P. Horváth)   515

V rozdelenej Európe. Česi, Slováci, Nemci a ich štáty v rokoch 1948 – 1989 (J. Pešek)  518

G o l d h a g e n, D. J.: Hitlerovi ochotní katani (I. Kamenec)   521

L i p t á k, Ľ.: Petite histoire de la Slovaquie (R. Krakovský)   522

 

GLOS Y – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   525