Historický časopis 02/2020
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-čeština-angličtina

Počet strán

192

Rok vydania

2020

Hmotnosť

311,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

H i s t o r i o g r a f i a

Ś w i ą t e k, Adam: The 19th century history of Slovakia and the Slovaks in Polish research of the last thirty years  193

 

Š t ú d i e

H o m o ľ a, Tomáš: S kráľom alebo proti kráľovi? Sprisahanie voči Matejovi Korvínovi v roku 1471  221

K r á t k y, Matúš: Analýza politickej a sociálnej karikatúry v časopisoch Rarášek a Ježibaba v období rokov 1870 – 1872  249

S i m o n, Attila: Internácie z južného Slovenska v roku 1919. Dodatok k charakteru dobového československého štátu  271

B a l í k, Stanislav – F i a l a, Petr: Československé volby 1935 a dolní parlamentní komora: rozdíly mezi poslanci pročeskoslovenských a antisystémových stran?  291

 

M a t e r i á l y

K o l l á r o v á, Ivona: Popularita kantovskej filozofie na prelome 18. a 19. storočia  313

 

D i s k u s i a

H r u b o ň, Anton: Prečo slovenská historiografia a spoločnosť potrebujú novú paradigmu európskeho fašizmu? Poznámky (nielen) k monografii Jakuba Drábika Fašizmus  335

 

R e c e n z i e

Š e d i v ý, Juraj: Beiträge zur mittelalterlichen deutschsprachigen Schriftkultur in der Slowakei I (Peter M. Zigman)  353

G a u č í k, Štefan: Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868 – 1918). In memoriam József Könyöki (Jana Laslavíková)  358

K a t e r, Michael: Culture in Nazi Germany (Jakub Drábik)  365

L i š k o v á, Kateřina: Sexual Liberation, Socialist Style. CommunistCzechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989 (Denisa Nešťáková)  369

 

G l o s y  373

 

K r o n i k a  381