Historický časopis 04/1993
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

168

Rok vydania

1993

Hmotnosť

272,00g

Formát

170x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

B r e z o v á k o v á, Blanka: Konsolidačné snahy Karola I. v Uhorsku po zvolení za kráľa (1310 – 1317)   361

K r a j č o v i č o v á, Natália: Župný zväz a úsilie o jeho vytvorenie v rokoch 1920 – 1926   379

R y c h l í k, Jan: Pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1945 – 1950   394

J u r o v á, Anna: Snahy o sformulovanie štátnej politiky voči rómskym obyvateľom v povojnovom období   414

P e š e k, Jan: Maďarské udalosti roku 1956 a Slovensko   430

 

Rozhľady

H o r v á t h, Pavel: Vývoj národnostného zloženia a národných ideológií v Uhorsku v 18. storočí (do roku 1790)   443

 

Archív

L i p t á k, Ľubomír: Úvaha o slovenskej otázke z roku 1969   452

 

Recenzie

D o r o š e n k o, D.: Narys istoriji Ukrajiny (Ľ. Haraksim)   462

A v e n a r i u s, A.: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v 6. – 12 storočí (V. Kopčan)   463

L e t t r i c h, J.: Dejiny novodobého Slovenska (History of Modern Slovakia) (Ľ. Lipták)   464

 

GLOSY – BIBLIOGRAFIA – KRONIKA   466

 

Historiografia na Slovensku 1991   491