Historický časopis 05/2020
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

143

Rok vydania

2020

Hmotnosť

239,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t h o d o l o g y

H o r s k ý, Jan – V e l k o v á, Alice: Influence of socio-economic status and household structure on the availability of grandmother care. Possibilities of research into the grandmother hypothesis in the Central-European historical family  769

 

A r t i c l e s

T a s i ć, Dmitar: Friends and foes: Czechs/Slovaks and Serbia  during the First World War  797

D u g a č k i, Vlatka – S o v i l j, Milan: “We Have to Move Forward!” The slovak minority in the Kingdom of Yugoslavia in 1935–1939 815

D a  v i d o v á Glogarová, Jana – D a v i d, Jaroslav: The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939–1945 – in the Perspective of Thematization of Proper Names  841

P o l á č k o v á, Zuzana – D u i n van C., Pieter: ‘Anti-Zionism’ and the fight against anti-Semitism in Czechoslovakia, 1967–1969  861

 

R e v i e w s

Magnae Moraviae fontes historici I. Annales et chronicae (Miroslav Lysý) 889

B a r l e t t, Robert: Royal Blood. Dynastic Politics in Medieval Europe (Peter Bučko) 891

R u s i n o v á, Zora: Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku. [My Comrade Motherland. Visual culture of the Stalinist period in Slovakia.]; K u s á, Alexandra: Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956. [An Interrupted Song. Visual art during in the era of Stalinist cultural praxis 1948–1956] (Marína Zavacká)  895

S o m m e r, Vítězslav a kol.: Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989. [To run socialism like a firm. Technocratic Governance in Czechoslovakia, 1956–1989] (Adam Hudek) 901

L a c z ó, Ferencz – Gabrijelčič, Luka Lisjak (Eds.): Legacy of Division. East and West After 1989 (Agáta Šústová Drelová) 905