Historický časopis 03/2020
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2020

Hmotnosť

312,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

L a b a n c, Peter – G l e j t e k, Miroslav: Kariéra spišského prepošta Mutimíra. K personálnemu a kultúrnemu transferu v Uhorskom kráľovstve v polovici 13. storočia  385

J a n u r a, Tomáš: Nepotizmus v správe Spišskej stolice v rokoch 1711 – 1785  409

S t r a c h o v á, Milena – Vo s t r ý, Zdeněk: Orel ve stínu sokolských křídel: příspěvek k dějinám katolické tělovýchovné organizace  439

Š v o r c, Peter: Dve periférie v dvoch krajinách október 1918 – január 1919. Východné Slovensko a Uhorská Rus na ceste do Československej republiky 463

S z a l a y, Peter: „Zbúrať! Máme na to zlé rozpomienky“. K histórii odborných a politických diskusií o Bratislavskom hrade na sklonku 1. československej republiky a vojnovej Slovenskej republiky  491

H o r i č k a, Martin: Život a pôsobenie demokrata Jána Ševčíka vo svetle jeho politických vzťahov  517

 

R o z h ľ a d y

B o t e k, Andrej: K problematike kňazskej a biskupskej konsekrácie sv. Gorazda  545

 

R e c e n z i e

F u n d á r k o v á, Anna: Barokový aristokrat (Tünde Lengyelová)  561

Z ü c k e r t, Martin – S c h v a r c, Michal – F i a m o v á, Martina: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 (Dušan Kováč)  564

L o n d á k, Miroslav – M i c h á l e k, Slavomír et al.: Dubček; L o n d á k, Miroslav – M i c h á l e k, Slavomír (Eds.): Alexander Dubček. The Symbol of Spring (Edita Ivaničková)  568

 

K r o n i k a  571