Historický časopis 05/2008
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

148

Rok vydania

2008

Hmotnosť

247,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 1335-8316

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

Š t e f á n i k, Martin: The Morosinis in Hungary under King Andrew III and the two versions of the death of the Queen of Hungary Tommasina  3

P i c h l e r, Tibor: Nation, nationalities, state: On the politics of ethnic enthusiasm 17

V ö r ö s, László: The social representations of the Slovaks in the north Hungarian Magyar Regional Press in the Years 1914 – 1918 41

H a l l o n, Ľudovít: The role of the commercial banks in Aryanization in Slovakia, 1939 – 1945  75

L o n d á k, Miroslav: The views of Slovak economists on the economic position of Slovakia at the turn of the years 1967/1968  93

H u d e k, Adam: The Attempt to Construct a Marxist master narrative in the Period 1948 – 1955   111

 

R e v i e w s

D v o ř á k o v á, Daniela: Horse and Man in the Middle Ages (Martin Štefánik)  133

D a n g l, Vojtech: The Army and Society around 1900 (Roman Holec)  137

K r a j č o v i č o v á, Natália: Emil Stodola (Matej Hanula)  140

H o l e c, Roman – H a l l o n, Ľudovít: The Tatra banka in the Mirror of History (František Chudják)  143