Historick? ?asopis 05/2008
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

148

Rok vydania

2008

Hmotnosť

247,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 1335-8316

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

? t e f ? n i k, Martin: The Morosinis in Hungary under King Andrew III and the two versions of the death of the Queen of Hungary Tommasina  3

P i c h l e r, Tibor: Nation, nationalities, state: On the politics of ethnic enthusiasm 17

V ? r ? s, L?szl?: The social representations of the Slovaks in the north Hungarian Magyar Regional Press in the Years 1914 ? 1918 41

H a l l o n, ?udov?t: The role of the commercial banks in Aryanization in Slovakia, 1939 ? 1945  75

L o n d ? k, Miroslav: The views of Slovak economists on the economic position of Slovakia at the turn of the years 1967/1968  93

H u d e k, Adam: The Attempt to Construct a Marxist master narrative in the Period 1948 ? 1955   111

 

R e v i e w s

D v o ? ? k o v ?, Daniela: Horse and Man in the Middle Ages (Martin ?tef?nik)  133

D a n g l, Vojtech: The Army and Society around 1900 (Roman Holec)  137

K r a j ? o v i ? o v ?, Nat?lia: Emil Stodola (Matej Hanula)  140

H o l e c, Roman ? H a l l o n, ?udov?t: The Tatra banka in the Mirror of History (Franti?ek Chudj?k)  143