Historický časopis 03/2018
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2018

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

Z u p k a, Dušan: Formy komunikácie politických elít v stredovekej strednej Európe (Uhorsko, Rakúsko, České krajiny, 1250 – 1350)  385

V r t e l, Andrej – M a r e t t a, Robert Gregor: Poklad keltských mincí objavený v Bratislave roku 1776: lokalizácia miesta nálezu  409

K o w a l s k á, Eva: Podnikanie v réžii aristokrata: založenie a prvé roky súkenky v Uhrovci (1845 – 1851)  429

D o s k o č i l, Zdeněk: Ladislav Novomeský a slovenská kulturní obec v propagandistické kampani proti tzv. buržoaznímu nacionalismu na jaře 1951 457

Ž í l a, Ondřej: „Konflikt začal v Sarajevu a zde i skončí“: historický kontext tzv. reintegrace hlavního města po válce v Bosně a Hercegovině v roce 1996  493

 

M a t e r i á l y

M i k u l á š o v á, Alena – P a l á r i k, Miroslav: Revízia znakov, symbolov, pamätníkov a sôch v období autonómie a Slovenskej republiky 1938 – 1945: príklad mesta Nitra 523

 

R e c e n z i e

B a d a, Michal: Slovenské dejiny II. 1526 – 1780 (Július Bartl)  547

H o l l ý, Karol: Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie (Ján Golian) 550

B a b j ák, Juraj: Bolesť v kameni ukrytá (Martin Posch)  554

 

G l o s y  559

 

K r o n i k a  565

 

O b h á j e n é  p r á c e  569