Historick? ?asopis 05/2021
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

172

Rok vydania

2021

Hmotnosť

287,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

R ? b i k, Vladim?r ? Lopatkov?, Zuzana: Visitatio liminum of Hungarian bishops at the Roman Curia in the Middle Ages  785

H l a v a ? k o v ?, Miriam: Vale, pater optime, et veni. The Cult of St. John of Capistrano in the Territory of present-day Slovakia in the Middle Ages  815

T i h ? n y i o v ?, Monika: From the Medieval Correspondence of Hungarian Noblewomen 839

K o u m a r, Jan: Aristocratic Widowhood in the Second Half of 19th Century. The Case of Carolina Collalto e San Salvatore N?e Apponyi    863

D e m e t e r, G?bor ? H o r b u l ? k, Zsolt: Regional socio-economic inequalities before and after the collapse of the Hungarian Kingdom ? modernization, ?Magyarization? and economic exploitation from a different perspective   889

Z v a r a, Vladim?r: Constructing the past and future of Slovak music. Dobroslav Orel in interwar Bratislava 921

 

R e v i e w s

K a l d e l l i s, Anthony: Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium (Marek Klat?)  941

S t e i n h ? b e l, J?n: The Nitrian Principality: The Beginnings of Medieval Slovakia (Miroslav Lys?)  948

D ? b ? k, ?gnes ? M ? s z ? r o s, G?bor ? V a d e r n a, G?bor (eds.): Media and Literature in Multilingual Hungary 1770?1820 (Ivona Koll?rov?)  950