Historický časopis 05/2021
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

172

Rok vydania

2021

Hmotnosť

287,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

R á b i k, Vladimír – Lopatková, Zuzana: Visitatio liminum of Hungarian bishops at the Roman Curia in the Middle Ages  785

H l a v a č k o v á, Miriam: Vale, pater optime, et veni. The Cult of St. John of Capistrano in the Territory of present-day Slovakia in the Middle Ages  815

T i h á n y i o v á, Monika: From the Medieval Correspondence of Hungarian Noblewomen 839

K o u m a r, Jan: Aristocratic Widowhood in the Second Half of 19th Century. The Case of Carolina Collalto e San Salvatore Née Apponyi    863

D e m e t e r, Gábor – H o r b u l á k, Zsolt: Regional socio-economic inequalities before and after the collapse of the Hungarian Kingdom – modernization, “Magyarization” and economic exploitation from a different perspective   889

Z v a r a, Vladimír: Constructing the past and future of Slovak music. Dobroslav Orel in interwar Bratislava 921

 

R e v i e w s

K a l d e l l i s, Anthony: Romanland: Ethnicity and Empire in Byzantium (Marek Klatý)  941

S t e i n h ü b e l, Ján: The Nitrian Principality: The Beginnings of Medieval Slovakia (Miroslav Lysý)  948

D ó b é k, Ágnes – M é s z á r o s, Gábor – V a d e r n a, Gábor (eds.): Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820 (Ivona Kollárová)  950